Federación del Patronato Eucarístico Diocesano "San Martin"

Federación del Patronato Eucarístico Diocesano "San Martín"
Adoración Nocturna Femenina Española -Madrid-

C/ Desengaño, nº 26

28004 – MADRID

Telf.:     91 522 72 66

Web:     http://www.anfesanmartin.org

E-mail: info@anfesanmartin.org

Presidente/President/Présidente

Don RAFAEL OLBÉS RIEU

Director Espiritual/Spiritual DIrector/Directeur Spirituel

 

Secretaria/Secretary/Secrétaire

Doña MARIA CARMEN GARCÍA DE SOTO

 

 

San Juan Pablo II Protector Celestial de la Federación

 

 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARISTICAS DE LA IGLESIA     

C.I.F.  R-1300342-A

Plaza Mayor, 14 - 4º - C

13001 - Ciudad Real,España
Telf.: (34) 926 220283 -

 Movil: (34) 609 16 06 70¦

Fax: (34) 926 220283 E-mail: info@opera-eucharistica.org