Adoración Nocturna Puerto Rico

P.O. Box 3292

BAYAMON  PR 00956

PUERTO RICO

E-mail: ramonmelendez@prtc.net

 

Presidente/President/Président

Don RAMÓN A. MELÉNDEZ ORSIRI

Director Espiritual/Spiritual Director/Directeur Spirituel 

Padre NORBERTO PADILLA CLRUZ, CMF

Secretario/Secretary/Secrétaire:

Doña MARIA DEL C. GONZÁLEZ DÍAZ

 

 

San Juan Pablo II Protector Celestial de la Federación

 

 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS OBRAS EUCARISTICAS DE LA IGLESIA     

C.I.F.  R-1300342-A

Plaza Mayor, 14 - 4º - C

13001 - Ciudad Real,España
Telf.: (34) 926 220283 -

 Movil: (34) 609 16 06 70¦

Fax: (34) 926 220283 E-mail: info@opera-eucharistica.org