ADORACIÓN REAL,PERPETUA Y UNIVERSAL SANTISIMO SACRAMENTO

ADORACIÓN REAL, PERPETUA Y UNIVERSAL
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO (A.R.P.U.)

Calle Martínez Campo, 7
09003- BURGOS        (España)
Web:   https://www.arpu.es

E-mail: arpu@arpu.es

Presidenta/President/Présidente
Dña Mº DEL ROSARIO BARTOLOMÉ MATESANZ
Consiliario/Counsellor/Conseiller


Secretario/Secretary/Secrétaire
Don FRUCTUOSO BALLESTEROS PINEDO